НА УВИД ЈАВНОСТИ

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ДРАГАНE ДИМИТРИЈЕВИЋ 29. окт 2015.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију мр Драгане Димитријевић на тему „Апликативност метода сценске комуникације у настави Српског језика и књижевности" као...

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА АМЕЛЕ МАЛИЋЕВИЋ 13. окт 2015.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију Амеле Малићевић на тему „Проблемски приступ настави граматике у основној школи" као и Извештај комисије о урађеној...