МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

Јавна одбрана МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ кандидата Александре Станковић 11. мар 2013.

Дана 15.3.2013. године у 12,00 сати, у свечаној сали Учитељског факултета у Врању, кандидат Александра Станковић из Ниша, јавно ће бранити магистарску тезу под називом: ЕФИКАСНОСТ ИНТЕРАКТИВНОГ УЧЕЊА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И...

Јавна одбрана МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ кандидата Сузана Стефановић 13. мар 2012.

Дана 19. 3. 2012. године у 12 сати у свечаној сали Учитељског факултета у Врању (пр. бр. 321), Сузана Стефановић из Врања јавно ће бранити магистарску тезу под називом:ОЦЕЊИВАЊЕ И ИСХОДИ УЧЕЊА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ ПО НОВОМ СИСТЕМУ...