УПИС НА ФАКУЛТЕТ

Јединствене ранг листе за мастер академске студије - трећи уписни рок 12. нов 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ Упис кандидата обавиће се 13. и 14. новембра 2019. године од 8 до 14 часова. Документација која се подноси приликом уписа: - оверена фотокопија стечених диплома на претходним нивоима академских студија, ...

Конкурс за упис на докторске академске студије у школској 2019/2020.г. - трећи уписни рок 25. окт 2019.

Кандидати приликом пријављивања подносе: - очитану личну карту, - фотокопије диплома-е са додатком дипломе-а о завршеним студијама, - фотокопија диплома-е и уверења о положеним испитима са основних и мастер академских...

Конкурс за упис на мастер академске студије у школској 2019/2020.г. - трећи уписни рок 25. окт 2019.

Кандидати приликом пријављивања за упис на мастер студије подносе: – фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању; – очитану личну карту (лична карта са чипом) или фотокопију личне карте...