АКТИВНОСТИ ПРОФЕСОРА
ВАН ФАКУЛТЕТА

НАГРАДА „АНА ФРАНК“ 09. мар 2012.

Дана 5. марта медији у Македонији објавили су вест да је овгодишњи добитник међународне награде под називом „Ана Франк" проф. др Стана Смиљковић профњсор Учитељског факултета у Врању за промоцију књижевног...

УЧЕШЋЕ ПРОФЕСОРА И САРАДНИКА НА Међународном славистичком скупу у Београду 22. сеп 2011.

Међу активностима професора и сарадника посебно се издваја учешће на Међународном славистичком скупу који је одржан у Београду на Филолошком факултету од 15.9.2011. године до 17.9.2011. године. Скупу су присуствовали и у раду...

Доц др Милена Богдановић учешће на симпозијуму МАТЕМАТИКА И ПРИМЕНЕ 06. јун 2011.

Доц др Милена Богдановић је имала учешће на симпозијуму МАТЕМАТИКА И ПРИМЕНЕ, са излагањем МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ САВРЕМЕНИХ ДОСТИГНУЋА ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА. Научни скуп са међународним...