МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

«123»
Јавна одбрана МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ кандидата Јелене Марковић 23. дец 2009.

Дана 25.12.2009. године у 12 сати, у свечаној сали Учитељског факултета у Врању, кандидат Јелена Марковић из Врања, јавно ће бранити магистарску тезу под називом: ИНДИВИДУАЛИЗОВАНА НАСТАВА И МОДЕЛИ ИЗВОЂЕЊА ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ...

Кандидат Ђорђе Зимбаков из Скопља, у радном односу на Педагошком факултету у Скопљу, браниће магистарску тезу под насловом УЛОГА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У РАЗВОЈУ ЕКОЛОШКЕ КУЛТУРЕ УЧЕНИКА 13. VII 2009. ГОДИНЕ У 12 сати на Учитељском факултету у Врању, Комисију чине 07. јул 2009.

Кандидат Ђорђе Зимбаков из Скопља, у радном односу на Педагошком факултету у Скопљу, браниће магистарску тезу под насловом УЛОГА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У РАЗВОЈУ ЕКОЛОШКЕ КУЛТУРЕ УЧЕНИКА 13. VII 2009. ГОДИНЕ У 12 сати на Учитељском...