УПИС НА ФАКУЛТЕТ

Јединствене ранг листе за Мастер академске студије - други уписни рок 18. окт 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ Упис кандидата обавиће се од 21. до 23. октобра 2019. године од 8 до 14 часова. Документација која се подноси приликом уписа: - оверена фотокопија стечених диплома на претходним нивоима академских студија, -...

Конкурс за упис на докторске академске студије у школској 2019/2020.г. - други уписни рок 14. окт 2019.

Кандидати приликом пријављивања подносе: - очитану личну карту, - фотокопије диплома-е са додатком дипломе-а о завршеним студијама, - фотокопија диплома-е и уверења о положеним испитима са основних и мастер академских...

Конкурс за упис на мастер академске студије у школској 2019/2020.г. - други уписни рок 14. окт 2019.

Кандидати приликом пријављивања за упис на мастер студије подносе: – фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању; – очитану личну карту (лична карта са чипом) или фотокопију личне карте...