НА УВИД ЈАВНОСТИ

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ДАНИЦА Н. КОЦЕВСКА 11. мар 2019.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију Данице Коцевске под називом РЕЦЕПЦИЈА КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ и Извештај о оцени докторске...