ВЕСТИ БИБЛИОТЕКЕ

1
Извештај о раду библиотеке у школској 2011/2012. 18. окт 2012.

У протеклој школској 2011/2012 години библоитекa Учитељског факултета у Врању може се похвалити са 405 нових библиотечких јединица тако да сада броји 28147.Међу новопристиглим насловима можемо издвојити...