ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 28. сеп 2018.

Дана 9. 10. 2018. године у 10 сати у свечаној сали Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу (пр. бр. 315), Ивана Тасић Митић јавно ће бранити докторску дисер­тацију под називом: ИНДИ­ВИ­ДУ­А­ЛИ­ЗО­ВА­НА...

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 30. мар 2017.

Дана 6. 4. 2017. године у 11 сати у свечаној сали Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу (пр. бр. 315), мр Мишко Јовановић јавно ће бранити докторску дисер­тацију под називом: УТИЦАЈ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ НА...

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА МР МИШКА ЈОВАНОВИЋА 27. јан 2017.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију мр Мишка Јовановића на тему „Утицај интегративне наставе на постигнућа ученика у настави природе и друштва у дијаспори"...

Јавна одбрана докторске дисертације кандидата Данице Веселинов 20. јан 2017.

Дана 01. фебруара 2017. године у 10 сати у свечаној сали Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу (пр. бр. 315), Даница Веселинов јавно ће бранити докторску дисертацију под називом:ЕФЕКТИ ХЕУРИСТИЧКО-МЕТОДИЧКИХ...