КОНКУРСИ

Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Педагогија, на одређено време од 5 година, са пуним радним временом (потребна стручна спрема: VIII степен стручне спреме – високо образовање на студијама трећег степена). 08. јун 2022.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, декан, на основу чл. 74. и 75. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20 и 67/21), чл. 126. и 135. Статута Педагошког факултета у Врању број 403/2/2018, 49/5/2020...

Конкурс за избор: 1. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Књижевност, 2. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Методика наставе ликовне културе, 3. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српски језик 01. јун 2022.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, декан, на основу чл. 74. и 84. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20 и 67/21), чл. 126, 131. и 135. Статута Педагошког факултета у Врању број 403/2/2018, 49/5/2020 и...

ИНТЕРНИ КОНКУРС - два сарадника ван радног односа у звању демонстратор за ужу научну област Техничке и информационе науке 05. мај 2022.

На основу чл. 82. став 4. и 86. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19 и 6/20), чл. 124 и 133. Статута Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу број 403/2/2018, 49/5/2020 и 2124/2/2021 и чл. 2, 3. и 5. Правилника о...

Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Техничке и информационе науке, на одређено време од 1 године, са пуним радним временом 13. апр 2022.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, декан, на основу чл. 83. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20 и 67/21), чл. 130. и 135. Статута Педагошког факултета у Врању број 403/2/2018, 49/5/2020 и 2124/2/2021...