КОНКУРСИ

ИНТЕРНИ КОНКУРС - два сарадника ван радног односа у звању демонстратор за ужу научну област Техничке и информационе науке 05. мај 2022.

На основу чл. 82. став 4. и 86. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19 и 6/20), чл. 124 и 133. Статута Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу број 403/2/2018, 49/5/2020 и 2124/2/2021 и чл. 2, 3. и 5. Правилника о...

Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Техничке и информационе науке, на одређено време од 1 године, са пуним радним временом 13. апр 2022.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, декан, на основу чл. 83. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20 и 67/21), чл. 130. и 135. Статута Педагошког факултета у Врању број 403/2/2018, 49/5/2020 и 2124/2/2021...

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа 09. мар 2022.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, декан, на основу чл. 74. и 75. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20 и 67/21), чл. 126. и 135. Статута Педагошког факултета у Врању број 403/2/2018 и 49/5/2020 и...

Наградни конкурс Педагошког факултета у Врању 09. феб 2022.

Педагошки факултет у Врању расписао је наградни Конкурс на који право учешћа имају сви ученици треће и четврте године средњих школа из јужне и источне Србије (Пчињски, Јабланички, Нишавски, Борски, Зајечарски,...