КОНКУРСИ

Конкурс за заснивање радног односа на неодређено време - дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове - послове јавних набавки;Финансијско-рачуноводствени аналитичар 22. апр 2021.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, декан на основу члана 4. и 6. Колективног уговора Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу, члана 152. Статута Педагошког факултета у Врању број 403/2 од 3. априла 2018....

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Техничке и информационе науке, на одређено време, са пуним радним временом. 08. мар 2021.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, декан, на основу члана 74. Закона о високом образовању („Сл. гл. РС", бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19 и 6/20), чл. 126. и 135. Статута Педагошког факултета у Врању број 403/2 од 3. априла 2018. године,...

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ НАСТАВНИКА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 18. јан 2021.

Педагошки факултет у Врању, декан, на основу чл. 74. Закона о високом образовању („Сл. гл. РС", бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19 и 6/20), чл. 126. и 135. Статута Педагошког факултета у Врању број 403/2 од 03.04.2018. године, чл. 2. Правилника о поступку...

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 23. нов 2020.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ, на основу чл. 74. и 83. Закона о високом образовању („Сл. гл. РС", бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19 и 6/20), чл. 126, 130. и 135. Статута Педагошког факултета у Врању број 403/2 од 03.04.2018. године, чл. 2. Правилника о поступку...