КОНКУРСИ

Конкурс за избор у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Методика наставе музичке културе и Музичка култура, на одређено време, са пуним радним временом 17. авг 2021.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, декан, на основу члана 74. Закона о високом образовању („Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20 и 67/21), чл. 126. и 135. Статута Педагошког факултета у Врању број 403/2 од 03....

Конкурс за избор у звање или вандредни професор за ужу научну област Методика наставе физичког васпитања и физичко васпитање, на одређено време са пуним радним временом 10. јун 2021.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу, декан, на основу члана 74. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије", бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19 и 6/20), чл. 126. и 135. Статута Педагошког факултета у Врању број...

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Методика наставе ликовне културе и једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну Српски језик на одређено време од 12 месеци, са пуним радним временом. 07. јун 2021.

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу, декан, на основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19 и 6/20), чл. 130. и 135. Статута Педагошког факултета у Врању број 403/2 од 03. априла...

Конкурс за заснивање радног односа на неодређено време - дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове - послове јавних набавки;Финансијско-рачуноводствени аналитичар 22. апр 2021.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, декан на основу члана 4. и 6. Колективног уговора Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу, члана 152. Статута Педагошког факултета у Врању број 403/2 од 3. априла 2018....