МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

«123»
Јавна одбрана магистарске тезе кандидата Милијане Глигоријевић 04. јул 2014.

Дана 14. 7. 2014. године у 10 сати у свечаној сали Учитељског факултета у Врању Универзитета у Нишу (пр. бр. 315), Милијана Глигоријевић јавно ће бранити магистарску тезу под називом: ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРИМЕНА КООПЕРАТИВНЕ...

Јавна одбрана магистарске тезе кандидата Ане Ранђеловић 04. јул 2014.

Дана 14. 7. 2014. године у 10 сати у свечаној сали Учитељског факултета у Врању Универзитета у Нишу (пр. бр. 321), Ана Ранђеловић јавно ће бранити магистарску тезу под називом: ТЕСТОВИ ЗНАЊА У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА...

Одбрана мастер рада кандидата драгане Јовановић 16. дец 2013.

У суботу 21. 12. 2013. год. у 10 h Драгана Јовановић јавно ће бранити мастер рад на тему Организација васпитно-образовног рада у предшколским установама на принципима система Марије Монтесори.