УЧИТЕЉ ЗА САВРЕМЕНО ДОБА

1
УЧИТЕЉ ИНФОРМАТИЧАР 12. нов 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу обавештава заинтересоване учитеље да се могу уписати на Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи Сврха...