УПИС НА ФАКУЛТЕТ

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ 03. јун 2022.

Кандидати приликом пријављивања на конкурс, подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен е-образац (који се добија на Факултету или преузима са сајта Факултета) подносе оверене фотокопије следећих докумената:-...