УПИС НА ФАКУЛТЕТ

КОНКУРС ЗА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2018/19 01. окт 2018.

Кандидати приликом пријављивања подносе: – фотокопијe дипломе-a о завршеним студијама; – очитану личну карту (лична карта са чипом) или фотокопију личне карте (лична карта без чипа); – попуњен образац Пријаве...

КОНКУРС ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2018/19 01. окт 2018.

Кандидати приликом пријављивања подносе: – фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању; – очитану личну карту (лична карта са чипом) или фотокопију личне карте (лична карта без чипа); –...